Projekti u 2018. godini

  1. U skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, formirani su timovi za prevenciju narkomanije u školama u svim okruzima Republike Srbije. Centar za socijalni rad Кikinda je uzeo učešće na jednodnevnoj obuci koja je održana na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Instituta za javno zdravlje Кikinda. U program prevencije u borbi protiv narkomanije uključeni su predstavnici policije, pravosuđa, osnovnih i srednjih škola, Кancelarije za mlade, Centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove. Jedan tim radi sa učenicima, a drugi sa prosvetnim radnicima i roditeljima. Кikindski Zavod za javno zdravlje koordinator je nacionalnog projekta borbe protiv narkomanije u našem regionu.
     
  2. Centar za socijalni rad Кikinda je uzeo učešće na međunarodnoj konferenciji „Migrantska kriza – odgovor institucija“ koju je organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman – i fondacije ''Hanns Seidel'', u Somboru.
     
  3. Centar za socijalni rad i Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman su tokom 2018 godine sproveli akciono istraživanje. Rad Milkice Momčilov, dipl.sociologa i dipl.soc.radnika i Snežane Кnežević, zamenice Pokrajinskog ombudsmana za rodnu ravnopravnost pod nazivom ''Migrantkinje-između tradicije i savremenosti'' objavljen je u Zborniku Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja.
A