Projekti u 2011. godini

  • Centar za socijalni rad Kikinda je kao partner na projektu bio uključen u realizaciju međuopštinskog projekta "Uključi se i brini" koji je odobren od strane Delegacije Evropske Unije, a u okviru projekta "Podrška razvoju usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama". Projekat se sprovodi uz tehničku podršku UNICEF-a i u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike. Projekat je trajao do 31.12.2013. godine.
  • Centar za socijalni rad je organizovao sprovođenje javnih radova iz oblasti socijalne zaštite pod nazivom "Hausmajstori za najstarije" u trajanju od 6 meseci.
A