Projekti u 2013. godini

  • Centar za socijalni rad je nastavio sa realizacijom projekta „Centar za rad sa decom sa problemima u ponašanju - "Bitka sa samim sobom" koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, uz participiranje od strane lokalne samouprave grada Kikinda. Projekat je takođe trajao 4 meseca.
  • Sprovedena je kvalitativna analiza izvora i pouzdanosti podataka pružaoca usluga u Severnobanatskom okrugu u okviru projekta Razvoj sistema praćenja i izveštavanja o uslugama na lokalnom nivou za osobe sa invaliditetom i druge marginalizovane grupe i prevenciju socijalne isključenosti koji je realizovan od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Republički zavod za socijalnu zaštitu.
A