Projekti u 2012. godini

  • Centar za socijalni rad realizovao je projekat "Centar za rad sa decom sa problemima u ponašanju-Bitka sa samim sobom" koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, uz participiranje od strane lokalne samouprave grada Kikinda. Projekat je trajao 4 meseca. Realizacijom projektnih zadataka dostignuti su planirani ciljevi, te se planira ponovno apliciranje na konkurse koji budu oglašeni u narednom periodu.
A