Projekti u 2007. godini

  • Centar za socijalni je u;estvovao u realizaciji projekta "Podrška procesu readmisije kroz održivu reintegraciju povratnika iz zapadne Evrope u Srbiju" u saradnji sa NVO 484 i NVO SDF uz finasijsku podršku Evropske unije.
A