Troškovi sahrane

Besplatno se sahranjuju: lica bez prihoda smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu za čiji smeštaj troškove snosi nadležno Ministartvo ili lokalna samouprava, lica bez prebivališta koja se u trenutku smrti nađu na području oštine Kikinda, korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i druga lica bez prihoda u "Sl.list opštine Kikinda" br.25, 29.12.2011. godine domaćinstvu, a koja nemaju srodnike ili imaju srodnike za koje Centar za socijalni rad utvrdi da nisu u mogućnosti da snose troškove i izvrše sahranu.
A