Starateljska zaštita

Pod starateljstvo se stavljaju dete bez roditeljskog staranja (maloletni štićenik) ili punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti (punoletni štićenik) koja zbog nesposobnosti ili iz drugih razloga nisu u stanju ili mogućnosti da se same o sebi staraju i zaštite svoja prava, ličnost, imovinu i interese.

Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva koja obavezno sadrži i plan staranja. Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika. Organ starateljstva pokušaće najpre da smesti štićenika u srodničku porodicu. Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.

Starateljstvo se primenjuje prema deci bez roditelja ili deci čiji su roditelji privremeno ili trajno sprečeni da vrše roditeljsku dužnost (lišeni su roditeljskog prava, ozbiljno narušenog zdravlja i dr.), kao i prema drugim osobama (odraslim i starim) koja Izbor staratelja obavlja centar za socijalni rad, a za staratelja se postavlja osoba koja ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja. Staratelj je dužan da se savesno stara o ličnosti, pravima, interesima i imovini štićenika, kao i da obaveštava organ starateljstva (centar za socijalni rad) o obavljanju poslova staraoca.

U toku postavljanja staraoca, Centar je dužan da uzme u obzir želju štićenika, ako je u stanju da je izrazi, kao i želje njegovih bliskih srodnika. Centar za socijalni rad može odlučiti da dužnost staraoca vrši neposredno, ako je to u interesu korisnika.
A