Narodna kuhinja

Besplatan obrok u narodnoj kuhinji ima pojedinac ili porodica iz kategorije najugroženijih građana i realizuje se kao:

  • obrok u narodnoj kuhinji ili
  • lanč paket


Obrok u narodnoj kuhinji sadrži jedan topli obrok dnevno ili paket namirnica za dva meseca. Količina namirnica zavisi od broja članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju ovopravo. Korisnici besplatnog obroka u narodnoj kuhinji mogu biti korisnici novčane socijalne pomoći (nesposobni za rad, samohrani roditelji, višečlane porodice sa maloletnom decom) kao i drugi korisnici za koje se proceni da im je navedena usluga potrebna. Centar za socijalni rad izdaje uput za korišćenje usluge narodne kuhinje
A