Još jedan ''Korak napred''

11.02.2015.

Lokalna samouprava Kikinda je obezbedila sredstva za nastavak projekta ''Korak napred'' u iznosu od 100.000 dinara u okviru oblasti politike za mlade od značaja za opštinu Kikinda. Cilj projekta je da se za decu i mlade sa asocijalnim ponašanjem, maloletne počinioce krivičnih dela i prekršaja, i decu i mlade u riziku da dođu u sukob sa zakonom ponudi adekvatan program i obezbedi podržavajuća sigurnosna sredina,bezbedonosno okruženje mladih, struktura, socijalna i pedagoška podrška usmerena na njihovu rehabilitaciju, promenu obrazaca ponašanja i uspešnu socijalnu integraciju.
A