Fondacija SOS Dečija sela Srbija raspisuje konkurs za posao na teritoriji Kikinde

Fondacija SOS „Dečija sela Srbija“ je nevladina, humanitarna organizacija posvećena dobrobiti dece, jačanju porodica, poboljšanju uslova u kojima deca žive, kao i njihovog okruženja. U cilju realizacije Projekta hitne pomoći ugroženoj deci i porodicama izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju „Solidarnost“, tražimo

Prevodioca/kulturološkog medijatora za arapski i/ili farsi jezik

1 izvršilac za rad na lokaciji Kikinda, rad na određeno vreme na 3 mesecaKljučne odgovornosti:

 • Prevodi sa arapskog i/ili farsi jezika na srpski i/ili engleski jezik i obrnuto, tumači i posreduje između izbeglica/korisnika i zaposlenih na Projektu, odgovara za tačnost prevoda i doslovno prenošenje sadržaja komunikacije;
 • Prevodi interna i eksterna dokumenta na jezik korisnika (arapski/farsi jezik);
 • Usmerava/upućuje korisnike na članove projektnog tima i obaveštava ih o zdravstvenim uslugama i ustanovama socijalne zaštite na terenu;
 • U saradnji sa članovima projektnog tima kontaktira korisnike radi pružanja adekvatne podrške i deli materijalnu pomoć korisnicima po potrebi;
 • Pod vođstvom koordinatora tima obezbeđuje dobru informisanost korisnika o uslugama koje Fondacija SOS „Dečija sela Srbija“ pruža u okviru Projekta;
 • Ima u vidu i poštuje kulturne specifičnosti prilikom ostvarivanja kontakta sa korisnicima;
 • Aktivno prati potrebe i interesovanja korisnika (dece i roditelja) i prenosi ih koordinatoru i edukatorima, kako bi se obezbedila adekvatna podrška, u skladu sa potrebama korisnika;
 • Brine se da su deca i mladi uključeni u programske aktivnosti, da su zaštićena od svih oblika nasilja, u skladu sa Politikom zaštite dece Fondacije „SOS Dečija sela Srbija“;
 • Sarađuje sa ostalim članovima projektnog tima i aktivno učestvuje na timskim sastancima;
 • Učestvuje u pripremi izveštaja o radu, razvoju i sprovođenju efikasnog praćenja i evaluaciji plana i aktivnosti koje obavlja;
 • U svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dečijih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost dece) i koordinisano i dosledno promoviše ciljeve zastupanja prava dece i generalno ljudska prava, a posebno uvažava i poštuje kulturu, tradicionalne obrasce, običaje i druge specifičnosti korisnika pomoći, a koje nisu u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima i pravima dece.


Kvalifikacije i kompetencije:

 • Aktivno znanje arapskog i/ili farsi jezika i prethodno iskustvo na poslovima prevođenja sa ovih jezika na srpski i/ili engleski i obrnuto;
 • Izražene sposobnosti verbalnog i pisanog izražavanja;
 • Izražen osećaj humanosti i kulturalne senzitivnosti;
 • Preciznost, tačnost i pouzdanost u radu;
 • Znanje rada na računaru (MS Office);
 • Poželjna vozačka dozvola B kategorije.


CV dostaviti elektronskim putem na e-mail: fondacija@sos-decijasela.rs najkasnije do 26.04.2017. godine.

A